Aile ve Boşanma Hukuku

Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de esasen boşanma davası açmadan önce avukat nezaretinde boşanmanın planlanması ve sonuçlandırılması gerekir. Belirtmek gerekir ki; dava açılmadan önceki safha da en az dava safhası kadar ehemmiyet arz etmektedir.

Bu nedenle Değer Hukuk Bürosu boşanma davası sırasında ve boşanmanın sonuçlanmasından sonra ihtiyaç duyulan hukuki danışmanlık hizmetini profesyonel olarak sunmaktadır. Boşanma davalarında ve aile hukukunu ilgilendiren nafaka, mal rejiminin tasfiyesi ve sair davalarda görevli mahkeme Aile Mahkemeleri olup, yetkili mahkeme ise tarafların son 6 ay beraber yaşadıkları veya ikametgahlarının bulunduğu yer mahkemesidir. Aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Boşanma davaları çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Boşanmanın önemli ve insan psikolojisi için zorlu, karmaşık bir süreç olduğunun bilincinde olan Değer Hukuk Bürosu avukatları gereken hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetini en iyi şekilde sunmaktadır.

Aile Hukuku ve Boşanma Davalarına İlişkin Hizmetlerimiz

» Anlaşmalı boşanma davası açılması ve takibi
» Çekişmeli boşanma davası açılması ve takibi
» Mal rejiminin tasfiyesi davası açılması ve takibi
» Boşanma davası sonrasında maddi manevi tazminat davaları açılması ve takibi
» Tanıma ve tenfiz davalarının açılması ve takibi
» Velayet davaları açılması ve takibi
» Şiddet gösteren eşin evden uzaklaştırılması davalarının açılması ve takibi
» Nafakanın arttırılması davasının açılması ve takibi
» Nafaka ve tazminat alacaklarının tahsili için icra işlemleri yapılması
» Mal ayrılığı sözleşmelerin hazırlanması ve benzeri konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.