Arabuluculuk

Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri en etkin yöntemdir. Arabuluculuk, taraflar arasındaki ihtilafın objektif, tarafsız, bağımsız uzman üçüncü kişi yönetiminde çeşitli müzakere yöntemlerinin kullanılması vasıtası ile taraflarca çözüme ulaştırıldığı tamamen gönüllü olan bir süreçtir. Arabuluculuk yolu ile taraflar aralarındaki hukuki ihtilafları yargıya başvurmadan ya da yargıya başvurdukları esnada, tarafsız, bağımsız ve eğitim almış üçüncü kişi yardımı ile çözebilmektedir. Değer Hukuk Bürosunda şu an itibariyle Av. Heybet DEĞER, Av. Zafer COŞKUN, Av. Hatice TÜRKAN COŞKUN, Av. Fattum LAFTAN DEMİRBAŞ, Av. Enez Uğur ÇELİK, Av. Faruk SAGMAN arabulucu avukat olarak çalışmaktadır. Hukuki uyuşmazlıklarda etkin ve ivedi çözümü ilke edinen çalışma yapımızla arabuluculuk alanında da en iyi hizmeti vermekteyiz.