Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finans Hukuku; Bankacılık Kanunu ve bu kanun uyarınca bankacılık denetleme ve düzenleme kurulu tarafından hazırlanan maddeler çerçevesinde bankacılık ve finans alanına ilişkin düzenlemeler ve denetlemeler yapılmaktadır. Bankacılık kanununun uygulanışının denetlenmesi ile finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanarak, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amaçlanmaktadır. Büromuzca bankalara, finans, faktoring, varlık yönetim şirketlerine, ulusal ve uluslar arası finansal kiralama şirketlerine ve bütün mali kuruluşlara her türlü hukuki hizmet verilmektedir. Bu hizmetlerin belli başlı olanlarını şu şekilde sıralayabiliriz

Dava Vekilliği Hizmetleri Dava Vekilliği & Danışmanlık Hizmetleri
» Kredi sözleşmelerinden doğan hukuki ihtilafların çözümü
» Bankalar Birliği ve Bankacılık Denetleme Kurulu ve TMSF den mevzuattan kaynaklanan hukuki problemlerin çözümü
» Leasing ve faktoring işlemlerinden doğan davalar
» Banka ve diğer finans şirketlerinin her türlü hak ve alacaklarının takipleri
» İpotek ve Teminatlı işlemlerden doğan davalar
» Bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların denetlenmesi
» İpotek ve teminatlı işlemlerin düzenlenmesi
» Finansal kiralama işlemlerinin düzenlenmesi
» Kredi Sözleşmelerinin düzenlenmesi
» Para transfer işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi
» Sermaye piyasası uygulamalarının denetlenmesi ve düzenlenmesi
» Şirket finansmanı denetimi ve düzenlenmesi ve benzeri konularda hizmet vermekteyiz.