Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku dalı olup, ceza hukuku geniş anlamda ceza yargılaması usulünü de içermektedir. Öyle ki Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi kanunu ayrılmaz bir bütün şeklindedir. Büromuzca ceza soruşturması kapsamında, hazırlık soruşturması da dahil olmak üzere yargılamanın her aşamasında, müvekkillerimizin hassasiyetleri de dikkate alınarak savunma görevi en iyi şekilde ifa edilmektedir. Ayrıca adaletin tesisi için uluslar arası hukuk imkanları da dahil olmak üzere her türlü yasal başvuru yolları ivedilikle ve özenle kullanılmaktadır. Ceza soruşturmalarının başlatılması için şikayet ve suç duyurusu işlemleri, şikayetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi, şüpheli ve sanık müdafi olarak ceza davalarında savunma ve bu konularda hukuki yardım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurular, askeri mahkemelerde, disiplin mahkemelerinde sanık müdafiliği büromuzun hukuki hizmetleri arasında yer almaktadır. Büromuz aşağıdaki alanlarda da vekillik yahut müdafilik görevini üstlenerek, adaletin vaktinde tecellisi için gereken özverili çalışmaları yapmaktadır.
 
Dava Vekilliği & Danışmanlık Hizmetleri
» Sulh ceza mahkemesinin görev alanına giren konular
» Asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren konular
» Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren konular
» Askeri ceza mahkemesinin görev alanına giren konular
» İcra ceza mahkemesinin görev alanına giren konular
» Soruşturma ve Kovuşturma Aşamaları
» Hazırlık aşaması (karakol, savcılık, sulh hakimliği sorgusu dahil)
» Şikayete bağlı suçların çözümlenmesi
» Uzlaşmaya bağlı suçlarda uzlaşma konusunda hukuki bilgilendirme