Gümrük Hukuku

Gümrük, bir ülkenin sınırındaki kontrol yeridir, gümrük vergisi ise insanoğlunun tarihte birbirinden ayrı yaşamaya başlaması ve toplumlar, şehir devletleri, devletler, imparatorluklar olarak ayrılmasıyla yaşama girmiştir. Gümrük, devletlerin egemenlik alanlarının bir ifade biçimi ve hazinelerinin önemli bir gelir kaynağı olmuştur. ülkeler, topraklarına giren kişiler, ticari mallar ve her tür maddeleri ülkenin güvenliği, ekonomisi, hükümranlık, halkın sağlığı gibi faktörleri korumak ve vergi sağlamak amaçlarıyla sınırlarda denetlemeye tabi tutmuşlardır.
 
Bugün de Gümrük Vergileri, en büyük gelir kaynakları arasında yer almakta ve bu nedenle devlet bu alan da özenli denetlemeler yapmaktadır. Hukuk büromuz karmaşık ve önem arz eden bu hukuk dalında da 1995 yılından bu yana birikim ve tecrübesiyle gereken hukuki hizmeti vermektedir.
 
Dava Vekilliği & Danışmanlık Hizmetleri
» Soruşturmalara karşı hukuki yardım ve dilekçelerin savunmaların hazırlanması
» Uluslararası alım-satım sözleşmeleri
» İhracat ve ithalatla ilgili her türlü hukuki sorunun çözümü
» Teslim ve ödeme şekilleri
» Taşımacılık
» Mal bedeli ve döviz hareketleri (kambiyo)
» Vergi muafiyetleri
» İthalat ta vergi den dolayı Gümrük idaresinin kestiği cezalara karşı açılması gereken davalar
» Değer Hukuk Bürosu olarak, Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında çıkan diğer uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak danışmanlık hizmeti ve idare ve vergi mahkemeleri önünde temsil dahil olmak üzere müvekkillerimize gümrük hukuku ile alakalı tüm diğer konularda hukuki hizmet sağlamaktayız.