Marka ve Patent Hukuku

MARKA ve PATENT HUKUKU
Telif hakları veya fikri haklar, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını ve komşu haklarını ifade eder. Fikri mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait olan bir fikir ürünüdür; söz konusu kişi ya da kuruluş, sonradan, bunu serbestçe paylaşmayı veya kullanımını belirli biçimlerde kontrol etmeyi tercih edebilir. Fikri mülkiyet hakları koruma sistemi, bir emtia yahut fikir üreten, ortaya koyan kişiye ait olduğunu garantilemenin yanı sıra, bunu sahiplenmeye ve sonuçta bundan ticari olarak yararlanmaya da olanak sağlar.
 
Marka,T.T.K ve Markalar hukukunda düzenlenmiş olup genel olarak marka; bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret olarak ifade edilir.
 
Patent ise bir buluşun ya da o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge; bir durum ya da bir işi yalnızca kendi yetkisi altında görmedir, patent bir nevi şahsi mülktür. Büromuzca bu hakkın korunması kapsamında gereken hukuki hizmet verilmekte olup, bu hizmetlerden belli başlı olanlar aşağıda yer almaktadır.
 
Dava Vekilliği & Danışmanlık Hizmetleri
» Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku Kapsamında Sözleşmelerin Hazırlanması, TPEve Tescil Merciine Karşı Açılacak Davalar
» Tescil İşlemleri
» Ulusal Patent Başvurusu-Uluslararası Patent Başvurusu
» Hükümsüzlük Davaları,
» Tescilden Doğan Hakların Ihlal Edilmesinden Kaynaklı Davalar,
» Tedbir Talepli Davalar
» Ürün Toplama, Taklit Malları Gümrükte Durdurmaya ilişkin davalar
» Tespit Davaları
» Delillerin Tespiti
» Tecavüzün Tespiti Davası
» Tecavüzün Mevcut Olmadığı Hakkında Dava
» Yazılım veya Diğer Teknoloji ürünlerinde Mülkiyet Hakları
» Yazılım Lisans ve Dağıtım Sözleşmeleri,
» Cezai Şikayetler ve Ceza Davasının Takibi
» Vergi Usul Hukukundan Doğan Davalar
» Eda Davaları
» Tecavüzün Önlenmesi (Men-i) Davası
» Tecavüzün Kaldırılması (Ref-i) Davası
» Tazminat Davaları ve benzeri konularda hukuki hizmet vermekteyiz.