Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku; sigorta, risklerin gerçekleşmesi sonucu doğabilecek zararları gidermek için kullanılan mali araçtır.Sigorta sözleşmesi de sigorta yapılması için hukuken gerekli sözleşme olup, sigorta şirketi de bu sigorta işlerinin yönetilmesi, işletilmesi, satışı ile ilgilenen şirkettir. İnsanların tüm varlık ve girişimleri risk (riziko) adı verilen belirsizliklerin tehdidi altındadır. İşte sigorta bu risklerin gerçekleşmesi halinde doğan zararı karşılar ve böylece geleceğin maddi açıdan belirli hale gelmesini sağlar. Sigorta kişi ve kurumlara güven sağladığı gibi, geleceğin güvenle planlanmasını mümkün kılmaktadır. Sigortanın belki de ticari hayata kattığı en önemli unsur girişimciliğe teşvik etmesidir. Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi yükümlenmenin doğurduğu hak ve yükümlülükleri inceleyen özel hukuk dalıdır. Bir başka tanımla, şahısların hayat süreleriyle ya da yaşamlarında gerçekleşen bazı olaylar nedeniyle bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen,ticaret hukukunun alt dalıdır. Reasürans da,sigorta şirketlerinin üstlerindeki riskleri tekrar sigortalatarak kendilerini güvence altına almasıdır. İşte bu noktada Değer Hukuk Bürosu müvekkillerine sigorta hukuku alanında kapsamlı ve profesyonel bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu hukuki hizmet tecrübe ve deneyimlerimizle harmanlandığından ivedilikle ve en sağlıklı şekilde verilmektedir. Aşağıda belli başlı olanlar sıralanmıştır. Dava Vekilliği & Danışmanlık Hizmetleri » Ölüm ve Cismani Zarardan Kaynaklanan Tazminat Davaları » Zarar Sigortalarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar » Mal Sigortalarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ve Mal Sigortası Türleri » Sorumluluk Sigortaları » Tehlike Sigortalarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar » Hayat Sigortalarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar » Reasürans Nedeniyle Doğan Hukuki Uyuşmazlıklar ve Davalar » Trafik Kazalarından Kaynaklanan Her Türlü Uyuşmazlıklar » Ayrıca sigortacılık faaliyetine ilişkin olarak Kanunun sigorta şirketleri ve acenteleri için aradığı gerekli hukuki yapının tesisinin sağlanarak eksikliklerin tespit edilmesi » Sigorta alanında hukuki başvurular » Sigorta Hukukundan kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve benzeri konularda hukuki hizmet vermekteyiz.