Taşıma Hukuku

Taşıma hukuku; taşıma hukuku kuralları tek bir kanunda toplanmadığı gibi, bu kurallar son derece dağınık bir yapıya sahip bulunmakta olup, hukuk düzenimizde ulusal hukukta taşıma hukuku kurallarını içeren tek bir kanun da bulunmamaktadır. Dolayısıyla bir taşıma hukuku sorunuyla karşılaşıldığında, öncelikle somut olaya hangi kuralların uygulanacağının tespit edilmesi gerekmektedir. ülkemizde ve bulunduğumuz bölgede en çok karayolu taşımacılığında sorunlar yaşanmaktadır. Karayoluyla eşya taşıma sözleşmesi, hukukî niteliği itibariyle, ivazlı, rızai, tam iki tarafa borç yükleyen tipik bir sözleşmedir. Karayoluyla eşya taşıma sözleşmesi, iş görme amacı güden sözleşmelerle bağlantısı bakımından, vekâlet ve hizmet sözleşmelerinden ziyade, eser sözleşmesiyle, niteliği, kuruluşu ve sona ermesi açılarından da benzerlik arz etmektedir. Büromuz uzun yıllardır taşıma hukuku konusunda hukuki danışmanlık hizmetinde bulunmakta olup, kazandığı deneyimleriyle en süratli şekilde hizmet vermektedir. Bunlardan bazıları Dava Vekilliği & Danışmanlık Hizmetleri » Kara taşımacılığından kaynaklanan ihtilaflar » Taşıma türüne göre, taşınan insan veya malın uğradığı zarar » Gecikmeli teslimatlar sonucu oluşan zararlardan kaynaklanan Hukuki İhtilaflar » Taşıyanın Sorumluluğundan » Taşıtanın Sorumluluğundan Kaynaklanan Hukuki İhtilaflar » Taşıma İşleri Komisyoncusunun Sorumluluğu ve benzeri konularda hukuki hizmet vermekteyiz.