Trafik Kazası Sonrasında Neler Yapılmalıdır?

TRAFİK KAZASI SONRASINDA NELER YAPILMALIDIR? Trafik Kazası;karayolu üzerindeki her türlü hareket halinde olan araç veya araçların karıştığı ölüm, yaralanma ve maddi – manevi hasarla sonuçlanan olaylara trafik kazası denir. Dünyanın birçok yerinde her an her saniye trafik kazaları meydana gelmektedir. Trafik kazaları bir tür haksız fiil olup, hukuki sorumluluğu da bulunmaktadır. 1)-Yapılan trafik kazasında ölü veya yaralı varsa “yaramalı veya ölümlü maddi hasarlı trafik kazası” ölü veya yaralı yok ise sadece araçlarda hasar söz konusu ise “maddi hasarlı trafik kazası” statüsüne girmektedir. Dolayısıyla trafik kazası yapan şahıs/şahısların öncelikle yapması gerekenler ise;
 • Bu her iki statünün durumuna göre öncelikle kaza mahalline; ambulans, polis/jandarma, itfaiye gibi acil haber verilmesi gereken birimlere kaza yeri konusunda bilgi verilmelidir.
 • Başka bir kazaya sebebiyet vermemek adına gerekli yansıtıcı, ışıklı işaret vs. gibi güvenlik önlemlerin alınması gereklidir.
 • Kazaya karışan araçların; kaza mahallinden oynatmadan özelliklede araçların darbe alan bölgelerinin birkaç farklı açıdan fotoğraflarının çekilmesi gereklidir. Bu durum kişilerin alacakları tazminatlarda ve kusur oranlarının belirlenmesinde en önemli delil teşkil etmektedir.
 • Başka kazalara mahal vermeden araçlar uygun bir yere çekilerek, kazaya karışan araç sürücülerinin; ehliyet, ruhsat gibi evraklarının kontrolünün yapılması gerekli görüldüğü takdirde fotoğraflarının çekilmesi eğer sürücülerde alkol hissedilirse alkol raporu alınması, sürücüler arasında anlaşmazlıklar olması halinde polis yada jandarma çağırılıp kaza tespit tutanağı düzenlenmelidir.
2)- Kazaya karışan araç sürücülerinden biri kaza mahallinden kaçarsa diğer araç sürücüsü,
 • Kaçan araç sürücüsüne olay yeri terk cezası kestirebilir.
 • Kaçan aracın plakasının alınma imkânı varsa plaka bir yere not alınabilir.
 • Sigorta ve kasko işlemleri için zarar gören aracın özellikle zarar gören kısmı farklı açılardan fotoğraflanabilir.
 • Zarar gören araç sürücüsü, çarpan araç sürücüsü hakkında emniyete gidip şikâyette bulunabilir. Araçta hasar varsa tutanak tutturabilir ve kaza mahallinde kazaya şahit olan görgü tanığı varsa emniyete birlikte gidilip memurlar tarafından tutulan tutanağa tanığın beyanları da yazılabilir.
 • Eğer çarpan araç bilgilerine hiçbir şekilde ulaşılamaz ise ve kazayı gören görgü tanığı da yoksa aracınızın hasarını kaskodan isteyebilirsiniz. Kaza mahallinde çekilen fotoğraflar burada işe yaracaktır.
3)- Kaza tespit tutanağı tutulmasının Önemi; Maddi hasarlı trafik kazalarında; kazaya karışan araç sürücüleri kendi aralarında anlaşarak kaza tespit tutanağı düzenleyebilirler. Bu tutanak sigorta işlemleri için ve ilerde açılacak ya da açılabilecek davalarda önem arz etmektedir.
 • Tutanak tutulurken her iki araç sürücüsünün beyanı ayrı ayrı eksiksiz bir şekilde doldurulmalı ve her iki sürücünün imzası alınmalıdır. Tutanaktan mutlaka birer nüsha alınmalıdır. Tutanağın ekine kaza mahallinin geniş açılardan çekilmiş fotoğrafları ve hasar gören araçların yakın fotoğrafları eklenmelidir.
 • Bazı hallerde kaza tespit tutanağı tutulmaz. Bu haller;
a)- Trafik kazasının ölüm ya da yaralanma ile sonuçlanması, b)- Trafik sigortasının olmaması, c)- Kazada kamu mallarının zarar görmesi, d)- Kaza yapan aracın resmi plaka olması, e)- Kazaya karışan araç sürücülerinden birinin alkollü olması, yaşının küçük olması, sürücü belgesinin olmaması veya sürücü belgesinin yetersiz olması.
 • Eğer kazaya karışan araç sürücüleri arasında anlaşmazlık çıkarsa ya da yukarıda saydığımız kaza tespit tutanağı tutulmasına gerek olmayan haller var ise bulunduğumuz bölgeye göre kaza mahalline polis/jandarma çağırılıp kaza tespit tutanağı tutturulabilir, görgü tanıklarının beyanları tutanağa yazdırılabilir ve araç sürücülerinde alkol durumu var ise alkol raporu aldattırılabilir.
 • Trafik kazası yaptıktan sonra kazaya karışan araçların hem zorunlu trafik sigortası yaptırdığı sigorta şirketine hem de kendi araçlarının kasko sigortasını hazırlayan sigorta şirketine başvuru yapmaları gerekir.
4)- Kaza nedeni ile aracın hasar görmesi, Meydana gelen trafik kazası sonrası araçta meydana gelen hasar nedeni ile kaza yapan araç, sigorta şirketinizin anlaşmalı ya da yetkili bir servise çektirerek tamir sürecini sıkıntısız atlatabilirsiniz. Eğer bu süreçte aracı sigorta şirketinizin anlaşmalı olduğu servise götürürseniz eksper, evrak işlemleri gibi tüm süreci sizin adınıza sigorta şirketi takip edecektir. Anlaşmalı olmayan başka bir yetkili servise götürdüğünüz takdirde tüm süreci sizin takip etmeniz gerekecektir. 5)- Kaza nedeni ile sigorta işlemleri;
 • Meydana gelen kaza sonrası hasar gören araç sürücüleri kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 5 iş günü içerisinde kazayı sigorta şirketine bildirmelidir. Kaza tespit tutanağı ve sürücünün elinde bulunan kaza ile ilgili tüm evraklar sigorta şirketinin hasar departmanlarına gönderildikten sonra en geç 3 iş günü içerisinde sigorta şirketi bu evrakları Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne gönderir.
 • Tutanaklar Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne ulaştıktan sonra;
a)- Sigorta şirketi kendi kusur oranı değerlendirmesini yapar. b)- Kusur değerlendirmesinden sonra, her araç için yüzdelik kaza oranları belirlenir. c)- Sigorta şirketleri bu aşamada mutabık olmaları durumunda müşterilerinin itiraz etme hakkı tutularak dosya sonuçlandırılır. d)- Dosya sonuçlandırıldıktan sonra sigortalının itiraz etmek için 5 gün süresi vardır. e)- Eğer sigortalı ile sigortacı arasında anlaşma sağlanamaz ise kaza tespit tutanağı, Tutanak Değerlendirme Komisyonu’na gönderilir. f)- Değerlendirme komisyonu en geç 3 iş günü içerisinde kaza dosyasını sonuçlandırır. Bu aşamadan sonra araç eksperlerinin belirlemiş oldukları tamir masrafları, sigorta şirketi tarafından haklılık payına göre sigortalıya ödenir. 6)-Kaza yapan araç sürücüsünün trafik sigortası yoksa acilen yaptırması gerekmektedir. Trafik kazası yapan aracın trafik sigortası yok ise;
 • Meydana gelen trafik kazası sonrası, araçlardaki hasar karşı tarafta ise karşı araç kasko sigortasını işleme alarak kendi aracındaki zararı tazmin ederek giderebilir.
 • Karşı taraftaki aracın hasarda kusuru yok ise, ilgili sigorta şirketi zararı karşılar ancak kazaya sebebiyet veren, trafik sigortası olmadığı için zararı karşı taraftan isteme hakkını elinde bulundurur.
 • Karşı taraftan istemesi halinde ise, sigorta şirketi ödediği tazminat tutarını karşı taraftan talep eder.
 • Ayrıca, trafik sigortanız olsa bile zamanında yenileme işlemlerini yapmadıysanız trafik sigortası gecikme cezasıyla da karşı karşıya gelebilirsiniz.
 • Bir başka yol ise, Güvence Hesabı istemektir. Eğer kaza anında bedensel bir hasar yaşandıysa bu zararın tazmini için Güvence Hesabı istenebilir. Güvence Hesabının amacı ise; zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçların yaptıkları kazalarda da ya da kazayı yapan aracın tespit edilemediği durumlarda zarar gören araç sahiplerini korumaktır.